Velkommen til min hjemmeside

Realiser ditt drømmehus!

Fra idé til virkelighet, jeg hjelper deg igang med byggeplanene dine

Jeg er en løsningsorientert arkitekt, og det er viktig for meg å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Løsningsorientert

Jeg er en løsningsorientert arkitekt, og det er viktig for meg å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Fleksibel

Jeg anser meg selv som svært fleksibel, både når det kommer til arbeidstid, pakker og løsninger for kundene.

Kvalitetsbevisst

Jeg er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben jeg utfører. God kvalitet sikrer deg som fornøyd kunde.

Om Arkitekt Morten Sand

Om oss (mal)

Arkitekt Morten Sand er et enkeltpersonforetak drevet av undertegnede.

Jeg er utdannet sivilarkitekt/Master of Architecture ved NTNU og har jobbet som sivilarkitekt i Drammen siden 2005, med et vidt spekter av oppdrag for privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor. Jeg jobbet frem til 2021 i et arkitektkontor med 8-10 ansatte i Drammen, men har siden 2022 drevet for meg selv. Mitt nedslagsområde er Viken, Oslo og Vestfold og Telemark. Jeg tar på meg store og små oppdrag i de fleste kategorier.

Jeg kan erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 1 og 2 innenfor arkitekturprosjektering og som ansvarlig søker.

Jeg hjelper deg med alle deler av byggeprosessen, fra idé og tegning til nøkkelferdig hjem. Med lang erfaring som arkitekt vet jeg at kundene har ulik smak og forskjellige behov. Jeg legger derfor stor vekt på å tegne hus tilpasset slik du vil ha det. Jeg lytter til dine ønsker og forventninger, og holder en trygg og tett dialog gjennom hele prosessen.

Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Arkitekters Landsforbund

NAL er en landsomfattende organisasjon for arkitekter med utdanning på universitets/høgskolenivå.

Norske Arkitekters Landsforbund

NAL er en landsomfattende organisasjon for arkitekter med utdanning på universitets/høgskolenivå.

Mine tjenester

Arkitekttegninger

Arkitekttegninger er en viktig del av arbeidet mot å realisere din boligdrøm. Jeg leverer blant annet fasadetegninger, plantegninger, perspektiver og 3D-illustrasjoner.

Prosjektering

Prosjektering er et av mine virksomhetsområder hvor jeg har særlig kompetanse på prosjektering av nybygg, tilbygg/påbygg og rehabilitering/bruksendring. Jeg har lang erfaring med prosjektering av tiltak for privatpersoner så vel som næringsbygg og offentlige bygg.

Søknadsprosess

Jeg tilbyr mine kunder å ta ansvar for søknadsprosessen som byggeprosjektet innebærer, samt alt av medfølgende papirarbeid.

Arealoppmåling

Som oftest starter prosessen med fotografering, oppmåling og opptegning, hvis det ikke allerede finnes gode tegninger av eksisterende situasjon. 

Mulighetsanalyse

En mulighetsanalyse handler gjerne om hvordan en eiendom, bygning eller et bestemt areal kan utnyttes best mulig i forhold til oppdragsgivers ønsker og ambisjoner.

Interiør

De valg du tar, er det som gjør at ditt hjem blir akkurat ditt. Jeg kan bidra til valg av ulike materialer, farger og teksturer.

Jeg er en løsningsorientert arkitekt, og det er viktig for meg å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Ta en titt på noen av mine prosjekter

Elvebredden Park, Lier

Næringsarealer og 65 nye leiligheter på 51 til 156 kvadratmeter, fordelt på 4 bygg.

Byggherre: Elvebredden Park AS

Type: Leiligheter og næring

Areal 1: 5561 kvm leiligheter

Areal 2: 1025 kvm næring

Ferdigstilt: Q1 2021

Arkitekt: sivilarkitekt Morten Sand (Arkitektkontoret k16 AS)

Les mer ...

Munkhaughjørnet

Sted: Mjøndalen, Drammen kommune

Prosjekttype: Bolig og næring. Næringslokaler i 1. etasje og 38 leiligheter i etasje 2-5.

Totalentreprenør: OBAS Øst

Kontraktsum eks. mva.: 120 millioner kroner

BTA: 6.700 kvadratmeter, hvorav 900 kvadratmeter til næring

Byggherre: Eiendom og Utvikling AS

Arkitekt: sivilarkitekt Morten Sand (Arkitektkontoret k16 AS)

Les mer ...

AS Hydranor – Arsenalet Næringspark

Prosjektets navn: Hydranor Arsenalet

Adresse: Bergmannsveien 241, 3615 Kongsberg

Byggeår: 2009

Byggherre: Camillo Nor

Prosjektansvarlig: siv. ark. Morten Sand (Arkitektkontoret k16 AS)

Beskrivelse: Nybygg for AS Hydranor i Kongsberg med totalt gulvareal på 5393 m². Fabrikkhallen på 4534 m² rommer produksjon, lager, tekniske rom og garderober. Kontorfløyen på 859 m² rommer kontorer, møterom, resepsjon, kantine og arkiv. Utomhusanlegg med lasteområde, bilparkering for 60 biler, sykkel-parkering med takoverbygg samt grøntområder.

Konnerudsenteret

Prosjektets navn: Konnerud Nærsenter

Adresse: Pettersvollen 3, 3030 Drammen

Byggeår: 2012

Byggherre: Konnerud Nærsenter KS

Prosjektansvarlig: sivilarkitekt Morten Sand  (Arkitektkontoret k16 AS)

Bruttoareal: ca. 10.000 m²

Prosjektkostnad: ca. 60 millioner

Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjekt for utvidelse av Konnerudsenteret fra ca. 5.500 m² til ca. 10.000 m², rehabilitering av eksisterende utleiearealer og fasader, samt nytt utomhusanlegg. Prosjektet hadde byggestart i januar 2011 og ble fullført i juni 2012.

GALLERI Elvebredden Park, Lier

GALLERI Elvebredden Park, Lier

GALLERI Elvebredden Park, Lier

GALLERI Elvebredden Park, Lier

GALLERI Munkhaughjørnet

GALLERI Munkhaughjørnet

GALLERI Munkhaughjørnet

GALLERI Munkhaughjørnet

GALLERI AS Hydranor – Arsenalet Næringspark

GALLERI AS Hydranor – Arsenalet Næringspark

GALLERI AS Hydranor – Arsenalet Næringspark

GALLERI AS Hydranor – Arsenalet Næringspark

GALLERI AS Konnerudsenteret

GALLERI AS Konnerudsenteret

GALLERI AS Konnerudsenteret

GALLERI AS Konnerudsenteret

Kontaktskjema

996 15 665
Neumanns gate 16A, 3044 DRAMMEN
Orgnr 927 805 464 MVA